Książka pt. Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej opublikowana przez Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie   Książka zatytułowana Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej pod redakcją dr Anny Gądek jest recenzowaną monografią przygotowaną przez zespół autorów polskich reprezentujących Zakład Administracji Publicznej a także zagranicznych, którzy realizowali międzynarodowy projekt Samorząd terytorialny i… Czytaj dalej

Studenci administracji międzynarodowej i unijnej z językiem francuskim oraz wykładowcy w dniach 20-22 maja 2016 roku uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Pragi. Wyjazd związany był z realizacją projektu pt. Samorząd terytorialny i administracja państw grupy wyszehradzkiej, którego autorką i koordynatorką jest dr Anna Gądek, doc. PWSZ. Podczas wyjazdu studenci zdobywali informację o tym, jak w… Czytaj dalej

Wykład w ramach projektu Wyszehradzkiego 15 XII 2015 9.00 – 14.00 Guest lecturer : JUDr. JAN MALAST, PhD Development of the public administration (with a special focus on territorial self-government) in the Czech Republic after 1989. Venue: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów Centrum Nowoczesnych Technologii, Building C, room 06

Wykład w ramach projektu Wyszehradzkiego 26 XI 2015 9.00 – 14.00 Guest lecturer : Mgr JURAJ MARUSIAK, PhD The Reform of the Public Administration in Slovakia Venue: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów Centrum Nowoczesnych Technologii, Building C, room 06

Dr Ivan Halasz wykładem The New Fundamental Law of Hungary and Transformation of the Hungarian zainaugurował w roku akademickim 2015/2016 cykl wykładów w ramach projektu Samorząd terytorialny i administracja w państwach grupy wyszehradzkiej realizowanego dla studentów specjalności administracja międzynarodowa i unijna z językiem francuskim. W ramach projektu przewidziano cykliczne wykłady prowadzone przez specjalistów z Polski,… Czytaj dalej

TIMETABLE OF LECTURES FINANCED WITHIN INTERNATIONAL VISEGRAD FUND, No. 61200015 3-rd enrollment Academic year 2015/2016 I SEMESTER lectures and classes: 1October, 2015 – 31 January , 2016 examination session for full-time students : 1 February, 2016 – 14 February, 2016 re-sit session for full-time students: 15 February, 2016 – 21 February, 2016   26 X… Czytaj dalej

Studenci specjalności administracja międzynarodowa i unijna dzięki pozyskanym przez Uczelnię środkom finansowym w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki odwiedzili wraz z wykładowcą ks. dr. hab. Bogdanem Węgrzynem, prof. PWSZ węgierskie miasto Veszprem w dniach 8 do 10 maja 2015 roku. Tarnowscy studenci wzięli udział w obchodzonych w Veszprem uroczystościach… Czytaj dalej

Ostatni wykład dotyczył Węgier, wygłosił go dr hab. Ivan Halasz 1 grudnia 2014 roku. Przybliżył historię Węgier, podwójne obywatelstwa czy samorząd mniejszości narodowych jakie zamieszkują Węgry. Zwrócił uwagę na system wyborczy do parlamentu i zmiany jakie w nim zachodziły. Dr hab. Ivan Halasz przedstawił również podobieństwa do państwa polskiego jaki i do reszty państw grupy… Czytaj dalej

19 listopada 2014 roku od godziny 9.00 do 14.00 odbył się kolejny wykład dra Jana Malasta z Czech w ramach projektu VUSG. Jego wykład dotyczył m.in. funkcjonowania administracji i jej rozwoju na przestrzeni lat; działania władz, analizy przeprowadzanych reform. Zwrócił uwagę na Konstytucja Republiki Czeskiej z 1992 r., ustanowiła ona dwuszczeblowy samorząd lokalny reprezentowany przez… Czytaj dalej

Już po raz drugi w ramach grantu VUSG studenci II roku administracji międzynarodowej i unijnej z j. francuskim mieli przyjemność wziąć udział w serii trzech wykładów. Spotkania dotyczyły samorządu terytorialnego i administracji w państwach grupy wyszehradziej. Cykl spotkań rozpoczął wykład dnia 12 listopada 2014 roku prowadzony przez mgra Juraja Marusiaka z uniwersytetu ze Słowacji, który… Czytaj dalej